Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Wyroby Hutnicze DOFAK II s.c. A.Dobisz,A.Dobisz, z siedzibą w Jasienicy 1375, tel.: 605226807,  adres email: biuro@dofak.pl.
  2. Celem zbierania danych jest możliwość wystawiania faktur, dokumentów przewozowych, umów dzierżawy oraz innych dokumentów związanych z realizacją usługi.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w tym celu skontaktuj się bezpośrednio z nami na adres mailowy biuro@dofak.pl lub listownie na adres siedziby firmy) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji sprzedaży, dowozu zakupionego towaru, realizacji zapytania ofertowego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja usługi.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia firmy.

Kontakt

Kontakt

Wyroby Hutnicze “DOFAK II” s.c.
A. Dobisz A. Dobisz

43-385 Jasienica 1375
NIP 9372501648

tel. 605 226 807
tel. 33 488 78 29
E-mail biuro@dofak.pl